Czy hodowla kóz w Polsce się opłaca?

11 listopada 2022 0 Comments

Nasze czasy, nastawione są szczególnie na masową produkcję, nieustający rozwój oraz możliwie szybki zysk. W tym wszystkim, nadal funkcjonują małe, tradycyjne gospodarstwa, które zajmują się mało znanymi gałęziami rolnictwa.

Powszechnie wiadomo hodowla kóz należy właśnie do tych mniej powszechnych. Rasy kóz, możemy podzielić, w zależności od tego, jaki jest ich kierunek użytkowania. W Polsce, nie do wszystkich kierunków, możemy przypisać odpowiadającą mu rasę.

Jeśli chodzi o główny kierunek utrzymania kóz w Polsce, jest nim pozyskiwanie mleka oraz mięsa. Kozy, charakteryzują się małymi wymaganiami. Jeśli chcemy założyć hodowlę, wystarczy naprawdę mały kapitał. Koza, jest z natury niezwykle odporna i z dużą łatwością potrafi się przyzwyczaić do panujących warunków. Odpowiedni wybór rasy oraz znajomość głównych założeń oraz aspektów hodowli, w dużym stopniu ułatwi nam start oraz pomoże uzyskać jakiekolwiek zyski. Dowiedz się więcej o rasach kóz na e-koziarnia.pl

Wybór typu hodowli

Bardzo istotnym czynnikiem, jest wybór rasy. Na samym początku, musimy poznać cechy oraz wymagania danych ras.

Jeśli chodzi o typ użytkowy mleczny, w Polsce użytkuje się głównie dwie rasy. Ten typ, charakteryzuje się dużym oraz pojemnym wymieniem, wysoką wydajnością i suchą konstytucją.

  • Rasa saaneńska – pochodzi ze Szwajcarii i charakteryzuje się bardzo wysoką mlecznością. Jeśli chodzi o wygląd, mają krótką białą sierść, a kozły posiadają długą brodę. Mają długie nogi i wydłużony tułów. Głównie wykorzystywana do tworzenia nowych ras lub doskonalenia lokalnych. Dobrze się przystosowuje do nowych warunków.
  • Rasa alpejska – pochodzi z Francji, posiadają bardzo charakterystyczne ubarwienie. Sierść płowa lub brązowa, a kończyny, okolice oczu oraz pyska – czarne. Charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością, bardzo dobrymi cechami adaptacyjnymi oraz dobrą zdrowotnością.

Z kolei z typu użytkowego mięsnego, wykorzystywana jest głównie jedna rasa i jest nią rasa burska. Ten typ cechuje dobre umięśnienie, szybkie tempo wzrostu oraz niewielkie otłuszczenie. Ta rasa, ma bardzo małe wymagania pokarmowe, jednak w Polsce nie istnieją hodowle kóz mięsnych, wykorzystuje się je aby doskonalić pogłowie a szczególnie plenność, mięsność i wydajność rzeźną.

Mleko kozie i jego zalety

Mleko kóz, jest głównie polecane osobom które mają alergie: jest wartościowe, zdrowe i ekologiczne. Bardzo często, podaje się je dzieciom z alergią na białka mleka krowiego. Zawiera laktozę oraz kazeinę w bardzo małych ilościach, przez co jest dużo łatwiej strawne w porównaniu z krowim. Coraz większą popularnością cieszą się wyroby z mleka koziego. Z pewnością, spowodowane jest to większą świadomością społeczeństwa, jak wpływa żywność na zdrowie.

Ilość mleka, jaką można uzyskać od kóz jest bardzo mała. W Polsce najczęściej można spotkać małe hodowle, bardziej jest to hobby niż produkcja. Kozy, to zwierzęta typowo pastwiskowe, mają one nieiwelkie wymagania, mimo to jest to nadal mało popularna działalność, którą prowadzą niewielkie gospodarstwa w Polsce. Hodowla, prowadzona jest tradycyjnymi sposobami i korzysta tylko ze swoich plonów. Wszystko wskazuje na to, że ta gałąź gospodarki odradza się w sposób tradycyjny.

Jeśli chodzi o hodowlę kóz, jest sektorem który staje się coraz bardziej ważny na unijnym rynku. Napływ muzułmańskiej ludności, w dużym stopniu wpływa na wzrost zapotrzebowania na niektóre produkty – właśnie z tego względu, hodowla kóz może mieć istotne znaczenie. Ważnym elementem jest, sprzedaż mięsa oraz mleka na lokalnych rynkach. Handel najczęściej odbywa się bez pośredników, co zapewnia zysk dostawcom i klientom.