Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?

19 października 2021 0 Comments

Podstawową różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest ilość osób przebywających na nim. W polowaniu indywidualnym może uczestniczyć jeden myśliwy, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych muszą być minimum 2 osoby, albo 6 jeżeli myśliwi będą polować na zające.

Różnicą jest również sposób organizacji polowań. Aby wziąć udział w polowaniu indywidualnym koniecznie trzeba posiadać na nie zezwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. O tego typu zezwolenie każdy polujący jest zobowiązany ubiegać sam. Polowania zbiorowe dla odmiany są przygotowywane przez dzierżawcę lub zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzone są przez wyznaczoną do tego osobę, która dba o ochronę i przestrzeganie przepisów prawa.

Przebieg polowania zbiorowego

Polowanie zbiorowe zawsze zaczyna się odprawą, a kończy się pokotem. Te reguły dotyczą tylko polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego podczas polowania indywidualnego. Odprawa jest od tego aby dowiedzieć się jakie są zasady polowania. Omawiane są w jej trakcie zwierzęta i ich gatunki, na które myśliwi mają polować. Przekazywane są ważne obwieszczenia, które komunikują przejście do kolejnych części, a także wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który organizowany jest na zakończenie polowania jest ważną tradycją łowiecką. Można ujrzeć tam tak zwane złożenie hołdu zwierzynie a także wybierany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niebagatelnie istotnym zwyczajem i konieczne jest stosowanie się do paru zasad, takich jak ułożenie zwierzyny na prawym boku albo ułożenie głów zwierzyny w kierunku łowiska.

Wyróżniamy pare typów polowań zbiorowych i przebieg każdego jest trochę inny. Do polowania na niewielką zwierzynę taką jak zające albo lisy stosuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc bazuje ono na przepędzaniu zwierząt przez naganiaczy. Ważne jest żeby naganiaczy było co najmniej dwukrotnie więcej niż myśliwych. Natomiast przy polowaniu na dziki swoją rolę mają psy myśliwskie – za zadanie mają wywęszenie zwierzyny i wypędzenie dzików z kryjówki. Tutaj polujących jest kilkunastu.

Można się też spotkać z tzw. polowaniem szwedzkim albo z ambon – ono odbywa się na wielkich powierzchniach leśnych, które mają przynajmniej 600, nawet do 1000 ha. W takich polowaniach angażuje się 20-30 myśliwych.

Na jakich zasadach organizowane są polowania zbiorowe?

Zacznijmy od najistotniejszej informacji: każdy myśliwy, który jest uczestnikiem w polowaniu bezwzględnie musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i zezwolenie na broń.

Polowania zbiorowe mogą być przeprowadzane od wschodu słońca do zmierzchu i tylko w terminie od 1 października do 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są oceniane za zainicjowane w chwili zebrania się myśliwych i kiedy odprawa się zacznie, a ich zakończenie jest w momencie, w którym myśliwy, który prowadzi polowanie ogłosi jego koniec. Po skończeniu polowania jego prowadzący musi sporządzić protokół, który zawiera wszystkie istotne fakty jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego i które gatunki zwierząt były postrzelone. Jest tam też lista uczestników oraz uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To właśnie prowadzący polowanie dba o przestrzeganie przepisów prawa i to jemu muszą być podlegli pozostali polujący.

Źródło informacji: https://biuroponowa.pl/polowania-zbiorowe/